upbasextsp

Tăng trưởng TikTok Shop cùng UpBase TSP

TikTok Shop Partner (TSP) là đơn vị cung cấp dịch vụ và hỗ trợ nhà bán hàng phát triển kinh doanh toàn diện trên TikTok Shop.

3 quyền lợi của nhà bán hàng

1. Hỗ trợ vận hành

icon 0

Tư vấn sức khỏe gian hàng

icon 1

Hỗ trợ xử lý đánh giá tiêu cực

icon 2

Hỗ trợ tối ưu Short video, Livestream, Affiliate, Ads

icon 3

Hỗ trợ kết nối AM ngành hàng

icon 4

Tư vấn đăng ký ủy quyền thương hiệu

icon 5

Hỗ trợ mở giới hạn ngành hàng, đơn hàng

icon 6

Cung cấp tài khoản TikTok Ads (Miễn phí 10,8% VAT)

3 quyền lợi của nhà bán hàng
Description of the image

2. Cung cấp thông tin chính thức từ TikTok

icon 0

Cập nhật các tính năng mới từ TikTok

icon 1

Cập nhật chiến dịch TikTok hàng tháng

icon 2

Kiểm tra, check lỗi Short video, Livestream

icon 3

**Nhận ưu đãi Voucher từ TikTok (UpBase thông báo khi đủ điều kiện)

3. Kết nối cộng đồng nhà bán hàng & creator

icon 0

Hỗ trợ kết nối KOC bán hàng

icon 1

Kết hợp Livestream trong cộng đồng nhà bán hàng

icon 2

Kết hợp Chiến dịch trong cộng đồng nhà bán hàng

Description of the image

UpBase là đối tác chính thức của TikTok Shop, Shopee và Lazada

Description of the Lazada imageDescription of the Shopee imageDescription of the TikTok Partner image

+200 nhãn hàng cùng đồng hành

nhãn hàng 0nhãn hàng 1nhãn hàng 2nhãn hàng 3nhãn hàng 4nhãn hàng 5nhãn hàng 6nhãn hàng 7
nhãn hàng 0nhãn hàng 1nhãn hàng 2nhãn hàng 3nhãn hàng 4nhãn hàng 5nhãn hàng 6nhãn hàng 7
nhãn hàng 0nhãn hàng 1nhãn hàng 2nhãn hàng 3nhãn hàng 4nhãn hàng 5nhãn hàng 6nhãn hàng 7

Quy trình đăng ký

Description of the image 0

Nhà bán hàng đăng ký tham gia

Description of the image 1

UpBase phản hồi sau 24h

Description of the image 2

UpBase gửi link mời gia nhập vào TSP

Description of the image 3

UpBase tạo nhóm hỗ trợ

Description of the image

Nhà bán hàng được ưu tiên

Các Nhà bán hàng sẽ được ưu tiên tham gia vào UpBase TSP khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
icon 0

Nhà bán hàng đăng ký tham gia

icon 1

UpBase phản hồi sau 24h

icon 2

UpBase gửi link mời gia nhập vào TSP

icon 3

UpBase tạo nhóm hỗ trợ

Nhà bán hàng được ưu tiên

Liên hệ hợp tác

Điền thông tin về Doanh nghiệp của bạn.

Q&A

UpBase cần ghi nhận dữ liệu của nhà bán hàng trên TikTok Platform để tư vấn giải pháp kịp thời cho nhà bán hàng, đồng thời để TikTok xếp hạng và ghi nhận đóng góp của đối tác.
UpBase mong muốn trở thành đối tác của thuộc Top cao nhất của TikTok Shop, từ đó tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.