|

UPBASE SMEs PRIVACY

Điều khoản và Quy định Dịch vụ của UpBase SMEs

Điều khoản và Quy định Dịch vụ này giải thích cách chúng tôi cung cấp và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng phần mềm, dịch vụ SaaS - UpBase SMEs cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào của chúng tôi (dưới đây gọi là "Dịch vụ").
Để giúp cập nhật cơ sở dữ liệu của chúng tôi và cung cấp cho người dùng nội dung cũng như trải nghiệm phù hợp nhất, chúng tôi có thể kết hợp thông tin từ các nguồn của bên thứ ba theo luật hiện hành. Ví dụ: quy mô, ngành và thông tin cần thiết khác về gian hàng, dữ liệu sẽ được lấy từ các nguồn bao gồm các trang web chuyên nghiệp và dịch vụ thông tin cung cấp. Chúng tôi cũng có thể thu thập và nhận thông tin từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và từ các nguồn có thể truy cập công khai, nhằm mục đích bao gồm phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật cũng như để bảo vệ khỏi bị tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của UpBase SMEs và nhân viên, người dùng của chúng tôi.
Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công ty Cổ phần Công nghệ UpBase (được gọi là "chúng tôi", "của chúng tôi", hoặc "UpBase"). Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải có Tài khoản người dùng UpBase SMEs đang hoạt động ("Tài khoản UpBase SMEs"). Khi chúng tôi viết "bạn" hoặc "của bạn", chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản UpBase SMEs đã đăng ký Dịch vụ.
Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi UpBase SMEs. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ.
Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại đây: [Link trang điều khoản trên website chính thức]
Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn. Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm Điều khoản Dịch vụ của UpBase SMEs, Chính sách bảo mật của UpBase SMEs trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ.

I. Định nghĩa

1.1. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.

1.2. Định nghĩa

 • Nội dung của khách hàng có nghĩa là tất cả thông tin và dữ liệu (bao gồm văn bản, cuộc trò chuyện của khách hàng, cuộc trò chuyện của nhân viên, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh và tài liệu) hoặc bất kỳ nội dung nào khác ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào do bạn cung cấp hoặc thay mặt bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông tin và dữ liệu.
 • Tài khoản người dùng UpBase SMEs của bạn, nó có thể bao gồm thông tin hoặc dữ liệu từ Nền Tảng Được Hỗ Trợ được cài đặt trên Tài khoản UpBase SMEs của bạn.
 • Nhân viên có nghĩa là một hoặc nhiều tài khoản nhân viên mà Chủ sở hữu cửa hàng (như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ UpBase SMEs) có thể tạo để cho phép người khác truy cập Tài khoản UpBase SMEs.
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền.
 • (Các) Nền Tảng Được Hỗ Trợ có nghĩa là phần mềm, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hiện đang được hỗ trợ bởi Dịch vụ.

II. Tài Khoản Người Dùng UpBase SMEs

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần tạo tài khoản, đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm duyệt và bảo mật tài khoản của mình. Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật cho Tài khoản UpBase SMEs của mình.

Việc bạn không duy trì thông tin tài khoản UpBase SMEs chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cả việc có phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc đã hết hạn trong hồ sơ với UpBase, có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản UpBase SMEs của bạn và/hoặc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc hủy tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ việc sử dụng không tuân thủ các quy định hoặc gây hại cho Dịch vụ.

2.1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Dịch vụ - ví dụ: khi bạn đăng ký Tài khoản người dùng UpBase SMEs để truy cập Dịch vụ, hãy tham khảo ý kiến ​​của nhóm hỗ trợ/ khách hàng thành công của chúng tôi, gửi email cho chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác đã được công bố và thỏa thuận.

Chúng tôi thường sẽ cho bạn biết trước khi thu thập, liệu việc cung cấp Thông tin cá nhân mà chúng tôi đang thu thập là bắt buộc hay có thể được cung cấp trên cơ sở tự nguyện, hậu quả nếu có, của việc không cung cấp thông tin.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:

 • Thông tin đăng ký: Bạn cần có tài khoản để sử dụng Dịch vụ với tư cách là Người dùng. Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ như tên, số điện thoại, địa chỉ email.
 • Thông tin thanh toán: Nếu bạn mua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng có thể cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ thanh toán và thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ về các giao dịch mua hàng, thông tin giao dịch, lịch sử và cách sử dụng Dịch vụ của bạn cũng như mọi thông tin liên lạc và phản hồi.
 • Khảo sát người dùng: Chúng tôi có thể mang đến cho bạn cơ hội tham gia vào các cuộc khảo sát Người dùng. Tại đó các cuộc khảo sát sẽ thu thập ý kiến ​​của bạn về hiệu quả của các tính năng đang cung cấp cho người dùng, chức năng trong tương lai và hướng cung cấp sản phẩm của chúng tôi.

2.2. Thông tin được thu thập tự động.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn và việc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập một số thông tin này. Việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi sẽ được thảo luận chi tiết hơn bên dưới và trong Thông báo về cookie của chúng tôi tại đây.

 • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin từ thiết bị của bạn và các ứng dụng bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, thuộc tính thiết bị (ví dụ: kiểu phần cứng, hệ điều hành, phiên bản trình duyệt web, cũng như số nhận dạng và đặc điểm duy nhất của thiết bị), thông tin kết nối (ví dụ: tên của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ và số điện thoại di động); và vị trí thiết bị (ví dụ: địa chỉ giao thức internet (IP) và thông tin Wi-fi).
 • Dữ liệu nhật ký: Trang web của chúng tôi phục vụ các tệp nhật ký ghi lại dữ liệu mỗi khi thiết bị truy cập vào các máy chủ đó và các tệp nhật ký đó chứa dữ liệu về bản chất của mỗi lần truy cập, bao gồm cả địa chỉ IP gốc. Chúng tôi cũng có thể truy cập siêu dữ liệu và thông tin khác liên quan đến các tệp mà bạn tải lên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như hình ảnh.
 • Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ: Chúng tôi thu thập dữ liệu sử dụng về bất cứ khi nào bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm ngày và giờ bạn truy cập Dịch vụ, lượt xem trang, hoạt động và tính năng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi, nhật ký sự cố, cài đặt cấu hình lưu trữ của khách hàng và dữ liệu kỹ thuật liên quan đến các thiết bị truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như hiệu suất của Dịch vụ khi thực hiện việc đó.

2.3. Thông tin chúng tôi thu được từ nguồn của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm cơ sở dữ liệu công khai có sẵn hoặc bên thứ ba mà chúng tôi đã mua dữ liệu và kết hợp/ kết nối dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn. Điều này giúp chúng tôi cập nhật, mở rộng và phân tích hồ sơ của bạn và cung cấp Dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

III. Điều khoản chung

 1. Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua (nguồn/ địa chỉ sẽ cung cấp tư vấn hỗ trợ của UpBase)
 2. Dịch vụ hiện chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 3. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi và chỉnh sửa có liên quan tại [Link trang điều khoản trên website chính thức] và các sửa đổi đó đối với Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ ngày đăng.
 4. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản Dịch vụ sửa đổi được đăng cấu thành việc bạn đồng ý và chấp nhận Điều khoản Dịch vụ sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ, đừng tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
 5. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực pháp lý mà bạn hoạt động.
 6. Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ Nền tảng được Hỗ trợ nào mà bạn có thể sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Nếu chúng tôi được thông báo về việc bạn vi phạm các điều khoản của Nền tảng được hỗ trợ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, UpBase không chịu trách nhiệm giám sát, thực thi hoặc đảm bảo bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Các Nền tảng được hỗ trợ hoặc Các Dịch vụ của Bên thứ ba khác, như được nêu chi tiết hơn trong Mục 7 và 8 dưới đây.
 7. Bạn đồng ý không tái dựng, nhân bản, sao chép, mua bán, hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
 8. Bạn không được mua công cụ tìm kiếm hoặc từ khóa trả tiền cho mỗi nhấp chuột khác (chẳng hạn như Google Ads), nhãn hiệu hoặc tên miền sử dụng nhãn hiệu của UpBase và/hoặc biến thể hay lỗi chính tả của chúng.

IV. Quyền hạn của chúng tôi

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm hoặc bớt các tính năng, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc chấm dứt Tài khoản UpBase SMEs của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ/ bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc chấm dứt Tài khoản người dùng UpBase SMEs của bạn hay quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.
 3. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xóa mà không cần thông báo bất kỳ Nội dung hoặc Nhận xét của Khách hàng nào mà chúng tôi xác định là bất hợp pháp theo quyết định riêng của chúng tôi như xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.
 4. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ, được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ
 5. Việc lạm dụng bằng lời nói hoặc bằng văn bản dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các mối đe dọa lạm dụng hoặc trả thù) đối với bất kỳ nhân viên, thành viên UpBase nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ ngay lập tức.
 6. Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ, cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý, phạm vi pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.
 7. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho các đối thủ cạnh tranh của bạn và không hứa hẹn độc quyền trong bất kỳ phân khúc thị trường cụ thể nào. Bạn cũng phải chấp nhận và đồng ý rằng nhân viên và nhà thầu của UpBase cũng có thể sử dụng Dịch vụ và họ có thể cạnh tranh với bạn, mặc dù họ có thể không sử dụng thông tin bí mật của bạn khi làm như vậy.

V. Phí và Thanh Toán

Chúng tôi thu phí sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin về phí và cách thanh toán sẽ được cung cấp trước khi bạn đăng ký hoặc mua sử dụng.

 • Bạn có thể thanh toán phí dịch vụ cho UpBase khi sử dụng Dịch vụ bằng tiền mặt, tài khoản ngân hàng/ thẻ ghi nợ hoặc cổng thanh toán (nếu được hỗ trợ). Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn trực tuyến đến email của bạn (mà bạn đã cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo về thời hạn thanh toán đến email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị giới hạn về chức năng. Sau 6 tháng, tài khoản của bạn có thể tự động bị hủy.
 • Nếu có bất cứ vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ/ khách hàng thành công của UpBase để được giải quyết.
 • Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải tuân thủ luật pháp và thuế của khu vực hoặc quốc gia của bạn.
 • Chúng tôi có thể thay đổi phí của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng bảng giá mới lên trang web của chúng tôi tại [https://upbase.vn/phan-mem-quan-ly-ban-hang/] và/hoặc gửi thông báo cho bạn qua email. Chúng tôi không hỗ trợ hoàn tiền.

VI. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi giữ toàn quyền sở hữu trí tuệ của Dịch vụ, bao gồm mã nguồn và nội dung.

 • Bạn cấp cho UpBase một giấy phép có giới hạn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không có quyền cấp giấy phép phụ, để truy cập, sử dụng, tái sản xuất, phân phối điện tử, truyền tải, thực hiện, định dạng, hiển thị, lưu trữ, và lập danh mục Nội dung khách hàng với mục đích hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ và cung cấp Dịch vụ cho bạn.
 • UpBase cũng có thể sử dụng Nội dung khách hàng cho mục đích hỗ trợ và phát triển trang web hoặc phần mềm UpBase SMEs, với điều kiện là khi làm như vậy, UpBase sẽ chỉ được sử dụng Nội dung khách hàng một cách ẩn danh và tổng hợp. Chỉ tuân theo giấy phép giới hạn được cấp rõ ràng ở đây, bạn sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Nội dung khách hàng và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ trao cho UpBase bất kỳ quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với Nội dung của khách hàng.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung khách hàng mà bạn tải lên, xuất bản, hiển thị, liên kết đến hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ và bạn đồng ý rằng UpBase chỉ cho phép phân phối và xuất bản trực tuyến Nội dung Khách hàng. UpBase sẽ không xem xét, chia sẻ, phân phối hoặc tham khảo bất kỳ Nội dung khách hàng nào trừ khi được cung cấp ở đây, như được quy định trong Chính sách bảo mật của UpBase [Link trang điều khoản trên website chính thức] hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Bất kể những điều đã nói ở trên, UpBase vẫn có quyền xóa bất kỳ Nội dung Khách hàng nào được tải lên mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, theo quyết định riêng của mình.

VII. Bảo Mật và Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và thực hiện biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc UpBase thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân này được tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải tuân thủ luật pháp của khu vực hoặc quốc gia của bạn.

VIII. Hủy và Chấm Dứt Dịch Vụ

Bạn có quyền hủy Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Thông tin về quy trình hủy sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

 • Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ nữa, bạn có thể chấm dứt Tài khoản người dùng UpBase SMEs của mình theo các điều khoản hiện hành.
 • Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi bạn không thực hiện được, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, Tài khoản UpBase SMEs của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt dịch vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này cho tất cả các mục đích.

IX. Thay Đổi Điều Khoản và Quy Định

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản và Quy định Dịch vụ này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi thông báo cho bạn, hoặc thông báo trên các cổng thông tin chính thức của UpBase.

X. Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
 • Head Office: Tầng 3 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 • Văn phòng Hồ Chí Minh: 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Kho HCM: KCN Tân Phú Trung, 05 Quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: (+84) 868 747 247