|

Tăng trưởng TikTOk Shop cùng MCN

Top KOC nổi bật của UpBase

BÙNG NỔ DOANH THU VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VỚI CÁC CHIẾN DỊCH BOOKING KOC/KOL

Slide 13
Slide 1
Slide 1
Slide 2

Huyền Phương Nguyễn

@sayhitothew

“Hình ảnh đẹp, chỉn chu, mang đến những tips makeup, làm đẹp từ trải nghiệm cá nhân”
  • Followers: 1.000.000
  • Thế mạnh: Branding
  • Ngành hàng: Sức khỏe & Sắc đẹp

Network 100+ KOC

100+ KOC sức khỏe sắc đẹp, mẹ và bé trực thuộc UpBase MCN đồng hành cùng các chiến dịch Thương hiệu

network kocnetwork koc
network koc
network kocnetwork koc
network kocnetwork koc
network koc

Top 3 MCN in Personal & Health, Grocery

Slide 4
Slide 1
Slide 1
Slide 2
network kocnetwork kocnetwork koc

Mở rộng cơ hội hợp tác với Brand

Cùng UpBase MCN
network koc
network kocnetwork kocnetwork koc

Dành cho KOCSỰ KHÁC BIỆT CỦA UPBASE MCN

curve
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

KOC được ưu tiên

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Câu chuyện khách hàng thành công