|

Trần Anh

Tác giả:

Trần Anh

KOC Showcase: Content Creator cần bước ra ngoài nhiều hơn thay vì chỉ sáng tạo nội dung trong nhà!!!

Cùng nghe chia sẻ của KOC Nguyễn Huyền Phương sở hữu kênh TikTok ID @sayhitothew với 790,9k followers. Là một KOC sáng tạo nội dung liên quan đến ngành hàng Sức khỏe Sắc đẹp, Huyền Phương thường xuyên chia sẻ các tips, câu chuyện làm đẹp từ đó review và lồng ghép các sản phẩm của Thương hiệu và Nhãn hàng.

Huyền Phương chia sẻ: “Mình luôn research trước, để biết được thực sự có các tips như vậy không? Các tips này có thực sự hiệu quả không? Thậm chí liên hệ trực tiếp tới các chuyên gia liên quan đến ngành làm đẹp, sau đó mới làm nội dung về tips đó”.

Đặc biệt, khi TikTok có các thay đổi về Policy, hướng người dùng ra ngoài nhiều hơn, vận động nhiều hơn, Huyền Phương đã thay đổi ý tưởng và cách làm nội dung. Các video của Huyền Phương đã thay đổi góc quay, có background xuất hiện ở ngoài trời và nhiều địa điểm hơn thay vì chỉ ở trong nhà.

=> Cùng tìm hiểu về định hướng và cách sáng tạo nội dung trên TikTok của Huyền Phương nhé!

Xuất bản vào 12/29/2023

Bài viết mới

icon next

icon next

icon next

icon next

icon next

icon next