|

Tăng trưởng TikTOk Shop cùng MCN

UpBase’s Top KOC

EXPLODE YOUR SALES AND ELEVATE BRAND AWARENESS WITH KOC/KOL BOOKING CAMPAIGNS

Slide 13
Slide 1
Slide 1
Slide 2

Huyền Phương Nguyễn

@sayhitothew

"Beautiful and neat images, providing makeup tips and beauty advice based on personal experience."
  • Followers: 1.000.000
  • Strength: Branding
  • Catetory: Health & Beauty

Network 100+ KOC

100+ KOC sức khỏe sắc đẹp, mẹ và bé trực thuộc UpBase MCN đồng hành cùng các chiến dịch Thương hiệu

network kocnetwork koc
network koc
network kocnetwork koc
network kocnetwork koc
network koc

Top 3 MCN in Personal & Health, Grocery

Slide 4
Slide 1
Slide 1
Slide 2
network kocnetwork kocnetwork koc

Mở rộng cơ hội hợp tác với Brand

Cùng UpBase MCN
network koc
network kocnetwork kocnetwork koc

Dành cho KOCSỰ KHÁC BIỆT CỦA UPBASE MCN

curve
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Prioritized KOCs

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Câu chuyện khách hàng thành công