|

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững trên Thương mại điện tử

Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả, dễ sử dụng

Giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hoạt động vận hành nhiều gian hàng TMĐT

Logo SME

Quản lý sản phẩm sàn

Quản lý kho

Quản lý khung ảnh mẫu

Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng NVBH

Phân tích

Chăm sóc khách hàng

Tài chính

Cài đặt

Tổng quan

Cờ Nước Vietnamese

Vận hành

50

Đơn chờ đóng gói

0

Đơn hàng thiếu hàng

29

Đơn hủy bất thưởng

0

Yêu cầu hoàn mới

0

hàng hóa sắp hết hàng

2

Các sàn bị vi phạm

Phân tích bán hàng

(Hôm nay đến: 18:00)

Tổng doanh số

8 triệu

Số đơn hàng

46

Tỷ lệ theo gian hàng

(Hôm nay đến: 14:00)

Doanh thu

Đơn hàng

Người mua

Người mua

(Hôm qua 08/04/2024)

Người mua mới

Người mua hiện tại

Top 5 khu vực địa lý có số người mua nhiều nhất

Understanding the challenges faced by businesses

When operating on an e-commerce platform

Why do businesses choose UpBase SMEs when operating on platforms?

+6 Optimal Benefits of UpBase SMEs Software

Precision

Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh kết nối API, đồng bộ chính xác dữ liệu từ các sàn TMĐT Shopee/ Lazada/ TikTok Shop trên 1 giao diện duy nhất

Optimal

Tiết kiệm thời gian và chi phí, nhân lực với các chuỗi quy trình xử lý bằng phần mềm, thao tác theo nhóm và hàng loạt

Transition Support

Support for demos, operation guidance, and proficient application of multi-channel sales software to enhance business efficiency

Specialized

The multi-channel sales management software is developed based on UpBase's experience in operating storefronts on e-commerce platforms and collaborating with partner brands

Integrated

To provide comprehensive support to businesses ranging from storefront management, marketing, financial administration, to customer care on e-commerce platforms

Strategy Advisory

Strategic consulting support, addressing operational inquiries by UpBase experts

Comprehensive Multi-channel E-commerce Sales Management Features

Which enterprises should use UpBase SMEs

Lựa chọn gói phù hợp với Doanh nghiệp của bạn

Basic

1.000.000₫ /tháng

Dành cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ

Check List 0

Đồng bộ gian hàng và quản lý sản phẩm

Check List 1

Quản lý kho ảnh mẫu theo chiến dịch

Check List 2

Chăm sóc khách hàng

Check List 3

Quản lý và xử lý đơn hàng

Check List 4

Quản lý kho hàng và tồn kho

Check List 5

Báo cáo kinh doanh, phân tích

Check List 6

Đối soát tài chính

phổ biến

Premium

1.500.000₫ /tháng

Dành cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và lớn

Check List 0

Đồng bộ gian hàng và quản lý sản phẩm

Check List 1

Quản lý kho ảnh mẫu theo chiến dịch

Check List 2

Chăm sóc khách hàng

Check List 3

Quản lý và xử lý đơn hàng

Check List 4

Quản lý kho hàng và tồn kho

Check List 5

Báo cáo kinh doanh, phân tích

Check List 6

Đối soát tài chính

Check List 7

Tư vấn 1-1 hỗ trợ chuyển đổi

Check List 8

Demo phần mềm và giải pháp

Check List 9

0,5% hoa hồng

Enterprise

Nhận tư vấn

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp lớn kinh doanh đa kênh trên TMĐT

Check List 0

Đồng bộ gian hàng và quản lý sản phẩm

Check List 1

Quản lý kho ảnh mẫu theo chiến dịch

Check List 2

Chăm sóc khách hàng

Check List 3

Quản lý và xử lý đơn hàng

Check List 4

Quản lý kho hàng và tồn kho

Check List 5

Báo cáo kinh doanh, phân tích

Check List 6

Đối soát tài chính

Check List 7

Tư vấn 1-1 hỗ trợ chuyển đổi

Check List 8

Demo phần mềm và giải pháp

Check List 9

0,5% hoa hồng

phổ biến

Premium

1.500.000₫ /tháng

Dành cho cá nhân, doanh nghiệp vừa và lớn

Check List 0

Đầy đủ các tính năng và cập nhật mới nhất

Check List 1

Demo và tư vấn hỗ trợ chuyển đổi 1-1

Check List 2

+ 0,5% hoa hồng/ doanh thu đơn hàng

Enterprise

Nhận tư vấn

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp lớn kinh doanh đa kênh trên TMĐT

Check List 0

Đầy đủ các tính năng và cập nhật mới nhất

Check List 1

Demo và tư vấn hỗ trợ chuyển đổi 1-1

Check List 2

+ 0,5% hoa hồng/ doanh thu đơn hàng

Basic

1.000.000₫ /tháng

Dành cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ

Check List 0

Đầy đủ các tính năng và cập nhật mới nhất

Register for 1-on-1 demo

Is your business looking for a comprehensive and specialized multi-platform sales management software?

After registering to receive a 1-on-1 software demo

Your business will receive professional support from UpBase's team!

1

1. A specialist will contact you to discuss your needs and software usage requirements

01.

A specialist will contact you to discuss your needs and software usage requirements

1

02.

The proposal and demo appointment schedule will be discussed with the business

2. The proposal and demo appointment schedule will be discussed with the business

1

03.

A demo of the software solution aims to address business issues and applications

3. A demo of the software solution aims to address business issues and applications